NEPRAVILAN RAD SRCA – ARITMIJE

VRHUNSKA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA ARTIMIJA U NAŠOJ

SPECIJALISTIĆKOJ KLINICI „DR MILUTIN NOVAKOVIĆ

Neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u delu desne predkomore srca koji se zove sinusni čvor. Nadražaj se sa tog mesta širi kroz. predkomore, specijalni mišićni snop vlakana nazvan Hisov snop, sve do ćelija srčanog mišića leve i desne komore.
Ovi električni impulsi nastali u srcu omogućuju rad srca u vidu grčenja (sistole) ili opuštanja srca (dijastole) 60-80 puta u minuti. Ubrzani srčani rad preko 100 u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posledica vansrčanih činioca: fizičkog napora, psihičke napetosti, povišene telesne temperature, povećane aktivnosti štitaste žlezde, preteranog unosa kofeina, alkohola, nikotina.

Usporen srčani rad ispod 50 u minuti zove se sinusna bradikardija i najčešće je posledica dobre fizičke utreniranosti, smanjene funkcije štitaste žlezde, žutice, starenja i dejstva nekih lekova (digitalis, betablokatori, verapamil, diltiazem i dr.).

Uzrok nastanka

Srčane aritmije nastaju usled poremećaja u stvaranju ili provodjenju nadražaja u srcu ili istovremeno oba poremećaja. Uzroci koji dovode do srčanih aritmija mogu se podeliti u tri grupe: bolesti srca, bolesti drugih organa i opšti poremećaji. Bolesti srca su: koronarna bolest srca (angina pektoris, infarkt miokarda), zapalenjski procesi u srcu, slabost srčanog mišića, srčane mane i dr.
Bolesti drugih organa su: bolesti pluća, bolesti centralnog nervnog sistema, bolesti bubrega, bolesti endokrinih žlezda (najčešće štitaste žlezde) i bolesti gastrointestinalnog trakta. Opšti poremećaji su različite infekcije i toksična stanja, gubitak minerala ili tečnosti iz organizma, efekti nekih lekova, naročito digitalisa, diuretika i nekih lekova za lečenje srčanih aritmija (Kinidin, Flekainid i dr.).

Značaj srčanih aritmija je dvojak. Prvo, mogu da smanje efikasnost srčanog rada i do 30%. To se odnosi na srčane aritmije sa ubrzanim srčanim radom. Drugo, mogu da budu uzrok iznenadne srčane smrti u slučaju pojava treperenja komora (fibrilacija komora).

Dijagnoza

Dijagnoza srčanih aritmija se postavlja na osnovu kliničkog pregleda bolesnika, EKG-a, ehokardiograma, 24-časovnog posmatranja EKG-a (Holter EKG), testova opterećenja i eventualno elektrofiziološkog ispitivanja srca i koronarografije.

Podela aritmija i njihovo lečenje

Prema poreklu srčane aritmije mogu biti iz predkomora (atrijalne) i komora (ventrikularne).

Sa gledišta lečenja ova razlika je značajna iz dva razloga:

 • atrijalne aritmije su manje opasne za bolesnika
 • različit je pristup lečenju

Najčešći poremećaji srčanog ritma su prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole). Mogu nastati u predkomorama ili komorama.

Predkomorske ekstrasistole se često javljaju i kod zdravih ljudi. Mogu biti preteča treperenju i lepršanju predkomora. Ne zahtevaju lečenje. Beta blokatori (Inderal, Presolol, Atenolol) se mogu prepisati ako su ekstrasistole praćene neprijatnim senzacijama.

Ventrikularne ekstrasistole se takođe javljaju kod zdravih ljudi, ali i kod bolesnika sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, arterijskom hipertenzijom, gubitkom kalijuma i kao posledica neželjenih efekata nekih lekova (digitalisa, antiaritmika). U lečenju ventrikularnih ekstrasistola treba ukloniti uzrok koji je do njih doveo. Kod zdravih ljudi lečenje nije potrebno. Davanje malih doza betablokatora može da smanji neprijatne senzacije koje bolesnici često osećaju, a i da spreče pojavu težih aritmija.

Treperenje predkomora (Arrhvthmia Absoluta, Fibrilatio atriorum) je jedna od najčešćih srčanih aritmija. Javlja se kod osoba sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, bolešću mitralnog zalistka (posebno mitralnoj stenozi), povećanoj funkciji štitaste žlezde, bolestima srčane kese (perikarda). Kod jednog broja bolesnika uzrok se ne može otkriti. Za lečenje koje je neophodno, važno je da se ubrzani srčani rad uspori primenom digitalisa, betablokatora ili verapamila i da se daju antikoagulantni lekovi (Farin, Sintrom) da se spreče tromboembolijske komplikacije (moždani udar, zapušenje arterija nogu, slezine, bubrega i dr.). Primena antikoagulantnih lekova zahteva stalnu kontrolu krvi (određivanje protrombinskog vremena-INR) da bi se primenila odgovarajuća doza leka. INR trba da bude od 2-3.

Najteži poremećaj srčanog ritma su ubrzanja rada komora (ventrikularna tahikardija) i treperenje komora (ventrikularna fibrilacija). Najčešće se javljaju u akutnom infarktu miokarda i nestabilnoj angini pektoris. Komorska tahikardija se leči primenom Xylocaina ili Minsetila davanjem u venu ili primenom elektrošoka. Primena elektrošoka je jedina efikasna, spasonosna mera u slučaju treperenja komora.

 

Zaštita od ponovljenih napada ovih aritmija postiže se lečenjem koronarne bolesti srca, pre svega uklanjanjem ishemije srčanog mišića produvavanjem koronarnih arterija ili hirurškom revaskuarizacijom srčanog mišića. Od lekova se primenjuju betablokatori, Amiodaron kao i ugradnja automatskog defibrilatora.

Mi u našoj Specijalističkoj Klinici "DR MILUTIN NOVAKOVIĆ", usavršavajući se u najprestižnijim centrima u Evropi i SAD-u, pratimo najsavremenije trendove u dijagnostici i medikamentoznom lečenju poremećaja srčanog ritma, koristeći lekove poslednje generacije koji postoje.

 "15 GODINA SMO SA VAMA"

 

ULTRAZVUK SRCA - otkrijte moguća suženja krvnih SUDOVA

VRHUNSKA KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I OPREMA U NAŠOJ

SPECIJALISTIČKOJ KLINICI "DR MILUTIN NOVAKOVIĆ"

 

U našoj Specijalističkoj Klinici „Dr Milutin Novaković“ uz pomoć najsavremenijih ultrazvučnih aparata možemo da uradimo kompletnu kardiološku dijagnostiku: ultrazvučni pregled srca (ehokardiografija), Holter EKG, Monitoring EKG, kao i odrediti terapiju lekovima poslednje generacije koji se danas koriste. Naši stručnjaci, školovani i usavršavani u inostranstvu (Italija i SAD), prateći najnovije trendove tu su samo ZA VAS.

 

Čovek ne može živeti bez najvažnijeg organa - srca jer organizam deluje i funkcioniše zahvaljujući srcu. Bolesti srca, ukoliko se ono ne neguje i redovno prati u vidu zdravlja, spadaju pod najčešćim uzrokom smrti kod opšte populacije. Ishemijska bolest srca, najčešći uzrok smrti, podrazumevamo kao stanje s smanjenim protokom krvi kroz srčane krvne sudove, koje može nastupiti radi ateroskleroze, odnosno smanjenja snabdevanja srca kiseonikom i hranjivim materijama te oštećenja srčanog mišića i u krajnjem slučaju funkcije srca.

Zavisno o dijagnozi, ishemijska bolest srca se deli na tri bolesti:

 • angina pektoris
 • nestabilna angina
 • infarkt miokarda

https://www.popustplus.hr/upload/2019/05/stil_medical4popustplus_5cd9381a70c1a.jpg

 

Kako bi se proverilo stanje srca, to se najbolje može učiniti putem ultrazvuka srca kojim se dobijaju informacije o izgledu i funkciji različitih srčanih struktura. Ova dijagnostika omogućuje pregled strukturne građe srca, srčanog mišića, valvula, protka na valvulama i ušćima velikih krvnih sudova .

 

Sam pregled ultrazvukom je bezbolan, neizvanzivan, nerizičan i bez kontraindikacija. Pregled se može bez problema ponavljati onoliko koliko je potrebno što omogućuje praćenje zdravlja srca na duže vreme.

 

Sve informacije koje se mogu dobiti ultrazvukom su:

 • Dimenzije srčanih struktura (obe pretkomore i komore, debljina srčanog mišića, promer uzlazne aorte)
 • Ukupna snaga srčanog mišića, ali i segmentalni poremećaji kontraktilnosti koji se mogu javiti kod bolesnika s bolešću koronarnih arterija
 • Srčani zalisci (izgled i funkcija odnosno eventualno suženje ili propuštanje zaliska)
 • Pregrade između pretkomore i komore i postojanje drugih prirođenih srčanih mana
 • Stanje srčanog „omotača“ odnosno perikarda
 • Prisustvo neželjenih masa unutar srčanih šupljina (ugrušci, dobroćudni ili zloćudni tumori)

 

Ultrazvukom srca se mogu dobiti neprocenjive informacije o stanju srčanog mišića i zalistaka kod bolesnika s koronarnom bolešću (angina pektoris ili preležali infarkt), što ima neizostavnu ulogu u ispravnom donošenju odluke o daljem lečenju.

Na vreme eliminišite potencijalne opasnosti i osigurajte nesmetano zdravlje svog srca!

 

„15 GODINA SMO SA VAMA“

www.specijalistickaordinacija.com

 

 

ZAČEPLJENJE KRVNIH SUDOVA VRATA (KAROTIDA) I ATEROSKLEROZA

Vrhunske dijagnostičke procedure u Specijalističkoj Klinici "Dr Milutin Novaković"

 

Karotidne i vertebralne arterije su u jednom delu svoga toka dostupne pregledu ultrazvukom i merenju brzine protoka krvi.

Color dopler flow imaging (CDFI) predstavlja osnovnu metodu prikaza karotidnih arterija.

Preporučuje se bolesnicima sa simptomima poremećene moždane cirkulacije (gubitak osećaja, motorike, govorni poremećaji, ispadi vidnog polja), ali i pacijentima koji spadaju u rizične grupe. Pri tome se misli na bolesnike koji imaju simptome periferne arterijske bolesti, koronarne bolesnike, kao i one bez simptoma, ali sa rizičnim faktorima (dijabetičari, neregulisan/loše regulisan krvni pritisak, povišene masnoće u krvi, pušači).

Najčešći uzrok suženja ili potpunog začepljenja karotidnih krvnih sudova je ateroskleroza. Prema stepenu suženja krvnog suda razlikujemo početnu (manje od 50% promera krvnog suda), umerenu i značajnu stenozu (više od 75%) te okluziju (kompletno začepljenje). Osim stepena stenoze važan je izgled aterosklerotskog plaka (naslage u krvnom sudu) i sastav na temelju čega se procenjuje i opasnost od pucanja plaka i stvaranja udaljenih krvnih ugrušaka.

SAZNAJTE VIŠE

Prevencija i lečenje

Osnovu prevencije i lečenja čini promena životnog stila i smanjenje rizičnih faktora za aterosklerozu (regulisanje glukoze i masnoća u krvi, krvnog pritiska, prestanak pušenja, smanjenje prekomerne konzumacije alkohola, regulisanje telesne težine, fizički aktivniji stil života u skladu sa životnom dobi).

Prestanak pušenja povezan je sa brzim smanjenjem rizika od moždanog udara, pet godina nakon prestanka pušenja izjednačava se sa rizikom kod nepušača. Rizik od moždanog udara značajno je povećan kod osoba koje piju dva ili više alkoholnih pića dnevno.

Medikamentozno lečenje podrazumieva lekove koji smanjuju mogućnost nastanka ugrušaka i stabiliziraju već nastale plakove na krvnim sudovima vrata (karotida).

Pacijenti s nepravilnim srčanim ritmom ili veštačkim srčanim zaliscima trebaju biti pod doživotnom terapijom lekovima za razrjeđivanje krvi, ako nema povećane opasnosti od krvarenja.

Hirurško lečenje rezervisano je za pacijente sa visokim stepenom stenoze (više od 75%), ali bez potpune okluzije, što je ranije moguće od zadnjeg ishemijskog incidenta, idealno unutar 2 nedelje. Najčešće se primenjuje metoda zvana karotidna endarterektomija. Metoda može umanjiti rizik od moždanog udara, ali nosi rizik od komplikacija neposredno pre, za vreme i nakon operacije.

 

Naša Klinika, Specijalistička Klinika „Dr Milutin Novaković“, poseduje aparat poslednje generacije sa mogućnošću Color dopler flow imaging (CDFI) koji predstavlja osnovnu metodu prikaza karotidnih arterija.

15 godina smo sa Vama"

www.specijalistickaordinacija.com

 

 

Bolesti štitaste žlezde

Savet lekara >>

Ove bolesti mnogo su češće kod žena nego kod muškaraca. Na primer, žene imaju 50 puta veće šanse da obole od hipotireoidizma nego muškarci.

Mnogi naučnici smatraju da je ženski hormon, estrogen, zapravo odgovoran za pokretanje autoimunog procesa koji je u osnovi ovog poremećaja. Takođe, ženski polni hormoni, estrogeni utiču na povećan gubitak joda putem urina pa u startu štitasta žlezda žena ima manje materijala za sintezu hormona.

Tiroidna, štitasta žlezda, reguliše metaboličke procese u organizmu.

Štitasta žlezda je mala žlezda smeštena u vratu. Hormoni koje ona luči regulišu brzinu svih metaboličkih procesa u organizmu: potrošnju kiseonika, sintezu proteina, kao i odgovor organizma na druge hormone. Ponekad štitasta žlezda ne radi pravilno. Kada luči manje hormona govorimo o hipotirozi a kada je lučenje hormona povećano, o hipertirozi.

POVEĆANJE TELESNE TEŽINE JEDAN JE OD SIMPTOMA HIPOTIROZE.

Ljudi čija štitasta žlezda ne radi dovoljno dobro dobijaju na telesnoj težini jer manjak hormona štitaste žlezde uslovljava usporavanje metabolizma. U organizmu dolazi do zadržavanja soli i vode kao i taloženja masti. Ljudi čija štitasta žlezda prekomerno radi, gube telesnu težinu jer im je metabolizam usled prisustva veće količine hormona, ubrzan.

Uz povećanje telesne težine kao posledica nedovoljnog rada štitaste žlezde mogu se javiti i drugi simptomi: umor, depresija, opstipacija, suvoća kože i kose, grčevi u mišićima kao i opšta usporenost. Kod nekih ljudi može doći do uvećanja štitaste žlezde što se manifestuje pojavom otoka u prednjem delu vrata odnosno, razvija se struma.

HIPOTIROZA SE ČEŠĆE JAVLJA KOD ŽENA U PREMENOPAUZI

Mnoge žene u menopauzu ulaze u kasnim četrdesetim i ranim pedesetim godinama i upravo se kod žena ove starosne grupe najčešće javljaju poremećaji rada štitaste žlezde. Ne može se sa sigurnošću reći šta je uzrok ovome. Veruje se da veliki uticaj imaju hormonske promene koje su karakteristične za premenopauzu.

Mršavljenje koje nije povezano sa smanjenim unosom hrane je jedan od simptoma povećane aktivnosti štitaste žlezde.

Simptomi prekomerne aktivnosti štitaste žlezde povezani su sa ubrzavanjem metabolizma. Pored gubitka telesne težine mogu da budu prisutni i: anksioznost, iritabilnost, ubrzan srčani ritam, znojenje, nesanica, drhtanje ruku, mišićna slabost kao i česta defekacija.

U TOKU TRUDNOĆE PROMENE U RADU ŠTITASTE ŽLEZDE SU NORMALNA POJAVA.

U toku trudnoće, u organizmu žene dolazi do brojnih fizioloških promena koje utiču i na rad štitaste žlezde. Jedna od njih je i povećanje nivoa estrogena koji mogu uzrokovati kako pojačan tako i smanjen rad štitaste žlezde, pa je samim tim podjednaka mogućnost razvoja i hiper i hipotiroze.

Dijagnostikovanje poremećaja u radu štitaste žlezde je u trudnoći otežano jer se simptomi, poklapaju sa normalnim simptomima trudnoće (slabost, povećanje težine, promene raspoloženja kao i navike spavanja). Kako bi se eventualni problem sa štitastom žlezdom pravovremeno otkrio, trudnice treba pažljivio pratiti.

U OSNOVI NAJČEŠĆIH POREMEĆAJA ŠTITASTE ŽLEZDE JE AUTOIMUNI POREMEĆAJ.

Gravesova bolest je najčešći uzrok hiperaktivnosti štitaste žlezde. To je autoimuni poremećaj u kome imuni sistem napada štitastu žlezdu i stimuliše je da proizvodi veće količine hormona.

Nedovoljna aktivnost štitaste želzde najčešće je uzrokovana Hašimotovom bolešću, takođe autoimune prirode u kojoj imuni sistem napadajući štitastu žlezdu uzrokuje njeno zapaljenja i smanjeno stvaranje hormona.

Pored Gravesove bolesti povećan rad štitaste žlezde može nastati i usled postojanja nodusa a smanjen, usled nedostatka joda i problema sa hipofizom. Za nastanak bolesti štitaste žlezde značajnu ulogu ima i genetska predispozicija.

SVE OSOBE STARIJE OD 35 GODINA TREBALE BI DA KONTROLIŠU ŠTITASTU ŽLEZDU.

Američka asocijacija za štitastu žlezdu (The American Thyroid Association) preporučuje scrining preglede svih osoba počev od 35. godine starosti i to na svakih pet godina (meri se nivo hormona štitaste žlezde u uzorku krvi) kako bi se bolest na vreme otkrila.

Terapija za nedovoljan rad štitaste žlezde sastoji se u nadoknadi (supstituciji) hormona. Danas je u upotrebi L-tiroksin.

Usled smanjene funkcije štitaste žlezde i nivo hormona u krvi koje ona luči je snižen. Terapija se sastoji u nadoknadi hormona, njegovim unošenjem u organizam putem tableta. Ranije su se koristili hormoni životinjskog porekla (najčešće izolovani iz svinja), dok se danas prednost daje sintetičkim hormonima zbog veće efikasnosti i boljeg kvaliteta.

KADA JE FUNKCIJA ŠTITASTE ŽLEZDE POJAČANA CILJ TERAPIJE JE SMANJITI NJENU AKTIVNOST.

Terapijske opcije u slučaju pojačane aktivnosti štitaste žlezde uljučuju upotrebu antitiroidnih lekova koji blokiraju sintezu hormona; radioaktivnog joda koji oštećuje ćelije štitaste žlezde koje ove hormone proizvode; i operativno uklanjanje žlezde. Faktori koji pomažu prilikom odluke koja opcija da bude primenjena su: godine bolesnika, tip hipertiroidizma, ozbiljnost stanja kao i postojanje pridruženih bolesti.

HIPER KAO NI HIPOAKTIVNOST ŠTITASTE ŽLEZDE NE DOVODE DO RAZVOJA KARCINOMA ŠTITASTE ŽLEZDE

Ne postoje dokazi da hiper ili hipoaktivnost štitaste žlezde dovode do razvoja njenog kacinoma. Međutim, pošto je karcinom štitaste žlezde najčešće rezultat delovanja jonizujućeg zračenja koje može da žlezdu ošteti, ljudi sa karcinomom štitaste žlezde pate od hipotiroze. Karcinom štitaste žlezde se retko sreće kod osoba sa hipertirozom.

Ukoliko se poremećaj u radu štitaste žlezde ne leči ili se ne leči adekvatno, to može da prouzrokuje čitav niz vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema uključujući: srčani i moždani udar, osteoporozu, neplodnost, mentalne poremećaje, nemogućnost dovođenja trudnoće do kraja itd. Jednom mesečno odvojte par minuta i uradite samopregled.

SAMOPREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE

Hipertirozu i hipotirozu često odaje uvećana štitasta žlezda koju možete pažljivim pipanjem i posmatranjem prednjeg dela vrata, otkriti. Pored uvećanja pipanjem može se otkriti i eventualno postojanje kvržice koja mođe biti dobroćudnog ili zloćudnog karaktera.

Stanite ispred ogledala i pogledajte donji deo vrata između Adamove jabučice i ključne kosti. Uzmite gutljaj vode i zabacite glavu unazad tako da još uvek možete videti donji deo vrata.

Dok vodu gutate posmatrajte donji deo vrata i laganim pipanjem proverite da li postoji bilo kakva izbočina ili kvržica. Uzmite još jedan gutljaj vode i dok gutate opipajte područje između Adamove jabučice i ključne kosti.

Ukoliko primetite bilo kakvu neobičnu izbočinu ili kvržicu obavezno se obratite lekaru.

U časopisu Cancer, objavljeni su rezultati studije koja je rađena u Americi i u koju je bilo uključeno 2200 žena, koji pokazuju da žene sa hipotirozom imaju manji rizik za karcinom dojke, kao i da je kod njih karcinom manje agresivan u odnosu na žene čija štitasta žlezda radi normalno.

 

Holandski naučnici su ispitivanjem 859-oro ljudi zaključili da usporen rad štitaste žlezde povećava izgled za duži život. Ova otkrića objaljena su u Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

U našoj ordinaciji, Specijalističkoj Ordinaciji "Dr Milutin Novaković", moguće je ultrazvučnim pregledom i laboratoriskim analizama ispitati rad štitne žlezde po veoma poboljnim cenama.

« Nazad

Zakažite/Pitajte

U ovoj rubrici možete u svako doba, 0-24h, zakazati pregled u našoj ordinaciji. Možete postaviti i pitanja lekaru o svojim zdravstvenim problemima.

Savet lekara

Pogledajte našu stranicu Savet lekara i pročitajte tekstove vezane za melanom, hipertenziju, rak dojke...saslušajte savete i iskustva drugih pacijenata.

Vesti iz medicine

Pročitajte aktuelne vesti iz sveta mediicne, budite sigurni da ih i mi pratimo i primenjujemo kako bi kvalitet naših usluga bio na vrhunskom nivou.

O nama

Od samoga početka, nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu svi članovi porodice i pacijenti, od najmlađih do najstarijih, mogu da reše sve svoje zdravstvene probleme. Usluge su dostupne 24 sata, vrhunskog su kvaliteta i nivoa, a potpuno su prilagođene željama i potrebama pacijenta.

Kontakt