NEPRAVILAN RAD SRCA – ARITMIJE

VRHUNSKA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA ARTIMIJA U NAŠOJ

SPECIJALISTIĆKOJ KLINICI „DR MILUTIN NOVAKOVIĆ

Neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u delu desne predkomore srca koji se zove sinusni čvor. Nadražaj se sa tog mesta širi kroz. predkomore, specijalni mišićni snop vlakana nazvan Hisov snop, sve do ćelija srčanog mišića leve i desne komore.
Ovi električni impulsi nastali u srcu omogućuju rad srca u vidu grčenja (sistole) ili opuštanja srca (dijastole) 60-80 puta u minuti. Ubrzani srčani rad preko 100 u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posledica vansrčanih činioca: fizičkog napora, psihičke napetosti, povišene telesne temperature, povećane aktivnosti štitaste žlezde, preteranog unosa kofeina, alkohola, nikotina.

Usporen srčani rad ispod 50 u minuti zove se sinusna bradikardija i najčešće je posledica dobre fizičke utreniranosti, smanjene funkcije štitaste žlezde, žutice, starenja i dejstva nekih lekova (digitalis, betablokatori, verapamil, diltiazem i dr.).

Uzrok nastanka

Srčane aritmije nastaju usled poremećaja u stvaranju ili provodjenju nadražaja u srcu ili istovremeno oba poremećaja. Uzroci koji dovode do srčanih aritmija mogu se podeliti u tri grupe: bolesti srca, bolesti drugih organa i opšti poremećaji. Bolesti srca su: koronarna bolest srca (angina pektoris, infarkt miokarda), zapalenjski procesi u srcu, slabost srčanog mišića, srčane mane i dr.
Bolesti drugih organa su: bolesti pluća, bolesti centralnog nervnog sistema, bolesti bubrega, bolesti endokrinih žlezda (najčešće štitaste žlezde) i bolesti gastrointestinalnog trakta. Opšti poremećaji su različite infekcije i toksična stanja, gubitak minerala ili tečnosti iz organizma, efekti nekih lekova, naročito digitalisa, diuretika i nekih lekova za lečenje srčanih aritmija (Kinidin, Flekainid i dr.).

Značaj srčanih aritmija je dvojak. Prvo, mogu da smanje efikasnost srčanog rada i do 30%. To se odnosi na srčane aritmije sa ubrzanim srčanim radom. Drugo, mogu da budu uzrok iznenadne srčane smrti u slučaju pojava treperenja komora (fibrilacija komora).

Dijagnoza

Dijagnoza srčanih aritmija se postavlja na osnovu kliničkog pregleda bolesnika, EKG-a, ehokardiograma, 24-časovnog posmatranja EKG-a (Holter EKG), testova opterećenja i eventualno elektrofiziološkog ispitivanja srca i koronarografije.

Podela aritmija i njihovo lečenje

Prema poreklu srčane aritmije mogu biti iz predkomora (atrijalne) i komora (ventrikularne).

Sa gledišta lečenja ova razlika je značajna iz dva razloga:

 • atrijalne aritmije su manje opasne za bolesnika
 • različit je pristup lečenju

Najčešći poremećaji srčanog ritma su prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole). Mogu nastati u predkomorama ili komorama.

Predkomorske ekstrasistole se često javljaju i kod zdravih ljudi. Mogu biti preteča treperenju i lepršanju predkomora. Ne zahtevaju lečenje. Beta blokatori (Inderal, Presolol, Atenolol) se mogu prepisati ako su ekstrasistole praćene neprijatnim senzacijama.

Ventrikularne ekstrasistole se takođe javljaju kod zdravih ljudi, ali i kod bolesnika sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, arterijskom hipertenzijom, gubitkom kalijuma i kao posledica neželjenih efekata nekih lekova (digitalisa, antiaritmika). U lečenju ventrikularnih ekstrasistola treba ukloniti uzrok koji je do njih doveo. Kod zdravih ljudi lečenje nije potrebno. Davanje malih doza betablokatora može da smanji neprijatne senzacije koje bolesnici često osećaju, a i da spreče pojavu težih aritmija.

Treperenje predkomora (Arrhvthmia Absoluta, Fibrilatio atriorum) je jedna od najčešćih srčanih aritmija. Javlja se kod osoba sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, bolešću mitralnog zalistka (posebno mitralnoj stenozi), povećanoj funkciji štitaste žlezde, bolestima srčane kese (perikarda). Kod jednog broja bolesnika uzrok se ne može otkriti. Za lečenje koje je neophodno, važno je da se ubrzani srčani rad uspori primenom digitalisa, betablokatora ili verapamila i da se daju antikoagulantni lekovi (Farin, Sintrom) da se spreče tromboembolijske komplikacije (moždani udar, zapušenje arterija nogu, slezine, bubrega i dr.). Primena antikoagulantnih lekova zahteva stalnu kontrolu krvi (određivanje protrombinskog vremena-INR) da bi se primenila odgovarajuća doza leka. INR trba da bude od 2-3.

Najteži poremećaj srčanog ritma su ubrzanja rada komora (ventrikularna tahikardija) i treperenje komora (ventrikularna fibrilacija). Najčešće se javljaju u akutnom infarktu miokarda i nestabilnoj angini pektoris. Komorska tahikardija se leči primenom Xylocaina ili Minsetila davanjem u venu ili primenom elektrošoka. Primena elektrošoka je jedina efikasna, spasonosna mera u slučaju treperenja komora.

 

Zaštita od ponovljenih napada ovih aritmija postiže se lečenjem koronarne bolesti srca, pre svega uklanjanjem ishemije srčanog mišića produvavanjem koronarnih arterija ili hirurškom revaskuarizacijom srčanog mišića. Od lekova se primenjuju betablokatori, Amiodaron kao i ugradnja automatskog defibrilatora.

Mi u našoj Specijalističkoj Klinici "DR MILUTIN NOVAKOVIĆ", usavršavajući se u najprestižnijim centrima u Evropi i SAD-u, pratimo najsavremenije trendove u dijagnostici i medikamentoznom lečenju poremećaja srčanog ritma, koristeći lekove poslednje generacije koji postoje.

 "15 GODINA SMO SA VAMA"

 

ULTRAZVUK SRCA - otkrijte moguća suženja krvnih SUDOVA

VRHUNSKA KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I OPREMA U NAŠOJ

SPECIJALISTIČKOJ KLINICI "DR MILUTIN NOVAKOVIĆ"

 

U našoj Specijalističkoj Klinici „Dr Milutin Novaković“ uz pomoć najsavremenijih ultrazvučnih aparata možemo da uradimo kompletnu kardiološku dijagnostiku: ultrazvučni pregled srca (ehokardiografija), Holter EKG, Monitoring EKG, kao i odrediti terapiju lekovima poslednje generacije koji se danas koriste. Naši stručnjaci, školovani i usavršavani u inostranstvu (Italija i SAD), prateći najnovije trendove tu su samo ZA VAS.

 

Čovek ne može živeti bez najvažnijeg organa - srca jer organizam deluje i funkcioniše zahvaljujući srcu. Bolesti srca, ukoliko se ono ne neguje i redovno prati u vidu zdravlja, spadaju pod najčešćim uzrokom smrti kod opšte populacije. Ishemijska bolest srca, najčešći uzrok smrti, podrazumevamo kao stanje s smanjenim protokom krvi kroz srčane krvne sudove, koje može nastupiti radi ateroskleroze, odnosno smanjenja snabdevanja srca kiseonikom i hranjivim materijama te oštećenja srčanog mišića i u krajnjem slučaju funkcije srca.

Zavisno o dijagnozi, ishemijska bolest srca se deli na tri bolesti:

 • angina pektoris
 • nestabilna angina
 • infarkt miokarda

https://www.popustplus.hr/upload/2019/05/stil_medical4popustplus_5cd9381a70c1a.jpg

 

Kako bi se proverilo stanje srca, to se najbolje može učiniti putem ultrazvuka srca kojim se dobijaju informacije o izgledu i funkciji različitih srčanih struktura. Ova dijagnostika omogućuje pregled strukturne građe srca, srčanog mišića, valvula, protka na valvulama i ušćima velikih krvnih sudova .

 

Sam pregled ultrazvukom je bezbolan, neizvanzivan, nerizičan i bez kontraindikacija. Pregled se može bez problema ponavljati onoliko koliko je potrebno što omogućuje praćenje zdravlja srca na duže vreme.

 

Sve informacije koje se mogu dobiti ultrazvukom su:

 • Dimenzije srčanih struktura (obe pretkomore i komore, debljina srčanog mišića, promer uzlazne aorte)
 • Ukupna snaga srčanog mišića, ali i segmentalni poremećaji kontraktilnosti koji se mogu javiti kod bolesnika s bolešću koronarnih arterija
 • Srčani zalisci (izgled i funkcija odnosno eventualno suženje ili propuštanje zaliska)
 • Pregrade između pretkomore i komore i postojanje drugih prirođenih srčanih mana
 • Stanje srčanog „omotača“ odnosno perikarda
 • Prisustvo neželjenih masa unutar srčanih šupljina (ugrušci, dobroćudni ili zloćudni tumori)

 

Ultrazvukom srca se mogu dobiti neprocenjive informacije o stanju srčanog mišića i zalistaka kod bolesnika s koronarnom bolešću (angina pektoris ili preležali infarkt), što ima neizostavnu ulogu u ispravnom donošenju odluke o daljem lečenju.

Na vreme eliminišite potencijalne opasnosti i osigurajte nesmetano zdravlje svog srca!

 

„15 GODINA SMO SA VAMA“

www.specijalistickaordinacija.com

 

 

ZAČEPLJENJE KRVNIH SUDOVA VRATA (KAROTIDA) I ATEROSKLEROZA

Vrhunske dijagnostičke procedure u Specijalističkoj Klinici "Dr Milutin Novaković"

 

Karotidne i vertebralne arterije su u jednom delu svoga toka dostupne pregledu ultrazvukom i merenju brzine protoka krvi.

Color dopler flow imaging (CDFI) predstavlja osnovnu metodu prikaza karotidnih arterija.

Preporučuje se bolesnicima sa simptomima poremećene moždane cirkulacije (gubitak osećaja, motorike, govorni poremećaji, ispadi vidnog polja), ali i pacijentima koji spadaju u rizične grupe. Pri tome se misli na bolesnike koji imaju simptome periferne arterijske bolesti, koronarne bolesnike, kao i one bez simptoma, ali sa rizičnim faktorima (dijabetičari, neregulisan/loše regulisan krvni pritisak, povišene masnoće u krvi, pušači).

Najčešći uzrok suženja ili potpunog začepljenja karotidnih krvnih sudova je ateroskleroza. Prema stepenu suženja krvnog suda razlikujemo početnu (manje od 50% promera krvnog suda), umerenu i značajnu stenozu (više od 75%) te okluziju (kompletno začepljenje). Osim stepena stenoze važan je izgled aterosklerotskog plaka (naslage u krvnom sudu) i sastav na temelju čega se procenjuje i opasnost od pucanja plaka i stvaranja udaljenih krvnih ugrušaka.

SAZNAJTE VIŠE

Prevencija i lečenje

Osnovu prevencije i lečenja čini promena životnog stila i smanjenje rizičnih faktora za aterosklerozu (regulisanje glukoze i masnoća u krvi, krvnog pritiska, prestanak pušenja, smanjenje prekomerne konzumacije alkohola, regulisanje telesne težine, fizički aktivniji stil života u skladu sa životnom dobi).

Prestanak pušenja povezan je sa brzim smanjenjem rizika od moždanog udara, pet godina nakon prestanka pušenja izjednačava se sa rizikom kod nepušača. Rizik od moždanog udara značajno je povećan kod osoba koje piju dva ili više alkoholnih pića dnevno.

Medikamentozno lečenje podrazumieva lekove koji smanjuju mogućnost nastanka ugrušaka i stabiliziraju već nastale plakove na krvnim sudovima vrata (karotida).

Pacijenti s nepravilnim srčanim ritmom ili veštačkim srčanim zaliscima trebaju biti pod doživotnom terapijom lekovima za razrjeđivanje krvi, ako nema povećane opasnosti od krvarenja.

Hirurško lečenje rezervisano je za pacijente sa visokim stepenom stenoze (više od 75%), ali bez potpune okluzije, što je ranije moguće od zadnjeg ishemijskog incidenta, idealno unutar 2 nedelje. Najčešće se primenjuje metoda zvana karotidna endarterektomija. Metoda može umanjiti rizik od moždanog udara, ali nosi rizik od komplikacija neposredno pre, za vreme i nakon operacije.

 

Naša Klinika, Specijalistička Klinika „Dr Milutin Novaković“, poseduje aparat poslednje generacije sa mogućnošću Color dopler flow imaging (CDFI) koji predstavlja osnovnu metodu prikaza karotidnih arterija.

15 godina smo sa Vama"

www.specijalistickaordinacija.com

 

 

Hipertenzija, od dijagnoze do lečenja

Savet lekara >>

Broj obolelih od visokog krvnog pritiska sve je veći. Prema nekim procenama arterijsku hipertenziju ima preko 35% odraslog stanovništva razvijenih zemalja, a u našoj zemlji taj procenat je još veći i iznosi 46.5%. Razloga za to je mnogo, od toga da ljudi danas žive duže, češće se kontrolišu pa se i bolest češće dijagnostikuje, ali se i manje kreću, imaju veću telesnu težinu jer jedu više rafinisane hrane sa većim udelom soli.

Kod nas, u našoj ordinaciji možete napraviti kompletan kardiološki pregled koji podrazumeva preged specijaliste, EKG, ako je potrebno EKG HOLTER 24h najnovije generacije kao i nezaobilazan ultrazvuk srca. Takođe, u prilog povećanju broja obo­lelih od hipertenzije ide i pomeranje granice onoga što se smatra normal­nim krvnim pritiskom koje su u poslednjih 15-ak godina godina spuštene sa 160/95 na 140/90mm Hg. Upravo ovo pomeranje granica kao i činjenica da se na lekove za regulaciju pritiska u zemljama EU troši najviše novca, nameće se pitanje koliko je opravdano uzimanje lekova protiv hiper­tenzije.

Stavovi stručnjaka su po pitanju visine pri­tiska koji se smatra graničnim nepodelje­na. Ona je ista za osobe oba pola i nije ve­zana za godine, iznosi 140/90mm Hg. Sve vrednosti iznad ovih smatraju se hiperten­zijom i povezane su sa povećanim rizikom obolevanja od kardiovaskularnih, cerebro­vaskularnih i bubrežnih bolesti. Međutim, postavljanje dijagnoze ne treba da sa sobom automatski povlači farmakoterapiju, odno­sno uzimanje lekova.

KADA SE PROPISUJU LEKOVI

Ukoliko osim povišenog krvnog pritiska kod bolesnika postoje i drugi faktori rizi­ka, potrebno je započeti lečenje lekovima, za sve druge najpre se savetuje promena loših životnih navika, odnosno izbalansirana ishrana, umerena fizička aktivnost, prekid konzumiranja duvana... Najčešće se već primenom ovih mera, povišeni pritisak vraća u normalu. Kod bolesnika kod kojih je pritisak viši od 160/100mm Hg, kao i ka­da postoje i drugi faktori rizika (pušenje, po­većana telesna težina, porodična anamneza, bolesti bubrega, dijabetes, dokazana srčana ili moždana bolest), sa terapijom lekovima treba početi odmah.

TERAPIJA NIJE ZA SVE ISTA

Većina obolelih dobro zna koliko može da bude frustrirajuć put do prave terapije, odnosno leka koji bi pritisak držao pod kontrolom. Jedan lek kod nekih izaziva ne­ugodne neželjene efekte, drugi se dobro podnosi, ali nije delotvoran. Pacijenti se zbog toga neretko ljute i osećaju delom nekog eksperimenta, ali mora se znati da terapija zahteva individualan pristup svakom bolesniku. Kod čak petine, hipertenzija se ne može kontrolisati primenom samo jednog leka i u tim situacija­ma u terapiju se uvodi dodatni lek.

Takođe, kod visokog krvnog pritiska kada postoje i drugi faktori rizika, na samom početku terapije propisuju se dva leka kako bi se pritisak što brže vratio na željene vrednosti. Na tržištu postoje i fiksne kombinacije od­nosno, dva leka u jednoj tableti, koje su se pokazale jako efika­snima i jednostavnije su za primenu.

Bez obzira što se postigla željena vrednost, treba nastaviti sa kontrolisanjem visine pritiska jer se dešava da posle nekog vre­mena terapiju treba promeniti.

Kao glavni razlog za prestanak uzimanja terapije, pacijenti navodepojavu tegoba koje nastaju kao posledica neželjenog dejstva leka. Na primer, javlja se kašalj koji pacijenta uznemirava i utiče na normalan život. Najgore što pacijent može da uradi je da preki­ne uzimanje leka. Umesto toga, treba se obratiti lekaru kako bi lek bio zamenjen drugim.

MERENJE KRVNOG PRITISKA

Kontrola krvnog pritiska nije ni teška ni skupa medicinska pro­cedura pa izgovora za izbegavanje nema. Pritisak treba meriti prema uputstvima, u sedećem položaju, nakon mirovanja od najmanje 5 minuta i sustezanja od pušenja, konzumiranja kafe ili hrane koja utiče na visinu pritiska. Merenje treba obaviti ispravnim aparatom, preporučuje se onaj sa narukvicom za nadlakticu.

Vrednosti krvnog pritiska na levoj i desnoj ruci mogu se razli­kovati. Ukoliko je ova razlika manja od 10mm Hg, obično nema značaja i posledica je anatomske nesimetrije leve i desne strane kardiovaskularnog sistema. U takvim slučajevima, merodavan je viši izmeren pritisak.

Razlika veća od 10mm Hg, može ukazivati na veći rizik od peri­fernih vaskularnih bolesti, dok razlika veća od 15mm Hg može ukazivati na rizik od cerebrovaskularnih bolesti, 70% veći rizik od kardiovaskularne smrtnosti i 60% veći rizik od smrti bilo kog uzroka.

Zdrava osoba koja brine o svom zdravlju, pritisak bi trebalo da kontroliše bar jednom godišnje, dok bolesnici koji imaju hiper­tenziju, kada se postavlja dijagnoza ili kada se prilagođava terapija, pritisak treba da mere bar tri puta nedeljno u različitim do­bima dana. Bolesnici kod kojih je posti­gnuta kontrola pritiska, trebali bi pritisak da mere jednom nedeljno i to pre uzimanja sledeće terapijske doze.

HIPERTENZIJA BELOG MANTILA

Pacijenti koji povišen krvni pritisak imaju samo u lekarskoj ordinaciji, ili u prisustvu medicinskog osoblja, dok je izvan ordina­cije pritisak normalan, spadaju u grupu pacijenata sa hipertenzijom belog mantila. Ovim osobama se neretko propisuje tera­pija a da ona zapravo uopšte nije potrebna. Dijagnoza ovog stanja može se postaviti samo pomoću kontinuiranog 24-časovnog merenja krvnog pritiska. Zanimljivo je da je učestalost ovog fenomena prilično visoka i prema različitim istraživanjima prisutan je kod skoro svakog četvrtog ili petog bo­lesnika kod kojeg je postavljena dijagnoza arterijske hipertenzije.

VISOK KRVNI PRITISAK I DEMENCIJA

Uticaj povišenog krvnog pritiska na mozak odavno je poznat i povezuje se prvenstveno sa povećanjem rizika od moždanog udara. Smanjenjem krvnog pritiska na željene vrednosti, rizik od moždanog udara se smanjuje. Ono što se manje zna i o tome manje govori je, da povišeni krvni pritisak doprinosi bržem kognitivnom propadanju i demenciji. Ovim problemom doktori se nisu puno bavili, što je i razumljivo jer je nakon Drugog svetskog rata prosečan ži­votni vek čoveka bio 70-75 godina pa i de­mencija nije bila učestala.

U poslednjih 60 godina, životni vek je značajno produžen pa imamo dosta ljudi od 80, 85 pa i 90 go­dina koji pate od demencije koja je postala veliki socijalni problem kako u Evropi takoi u SAD. Patološki procesi kognitivnog opada­nja počinju u srednjem dobu i traju mnogo godina. Lečenjem hipertenzije, sigurno će se usporiti kognitivno opadanje čoveka, a da li se može zaustaviti, još uvek se pouzdano ne zna.

U razvijenim društvima, veliki napori se či­ne, ne samo u pravcu lečenja hipertenzivnih bolesnika, već i u preventivi, prevashodno u smanjenju količine soli u industrijskim pro­izvodima. Na žalost, rezultati ove inicijative na globalnom nivou su relativno skromni.

« Nazad

Zakažite/Pitajte

U ovoj rubrici možete u svako doba, 0-24h, zakazati pregled u našoj ordinaciji. Možete postaviti i pitanja lekaru o svojim zdravstvenim problemima.

Savet lekara

Pogledajte našu stranicu Savet lekara i pročitajte tekstove vezane za melanom, hipertenziju, rak dojke...saslušajte savete i iskustva drugih pacijenata.

Vesti iz medicine

Pročitajte aktuelne vesti iz sveta mediicne, budite sigurni da ih i mi pratimo i primenjujemo kako bi kvalitet naših usluga bio na vrhunskom nivou.

O nama

Od samoga početka, nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu svi članovi porodice i pacijenti, od najmlađih do najstarijih, mogu da reše sve svoje zdravstvene probleme. Usluge su dostupne 24 sata, vrhunskog su kvaliteta i nivoa, a potpuno su prilagođene željama i potrebama pacijenta.

Kontakt