NEPRAVILAN RAD SRCA – ARITMIJE

VRHUNSKA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA ARTIMIJA U NAŠOJ

SPECIJALISTIĆKOJ KLINICI „DR MILUTIN NOVAKOVIĆ

Neprekidan rad srca omogućen je stalnim stvaranjem nadražaja u delu desne predkomore srca koji se zove sinusni čvor. Nadražaj se sa tog mesta širi kroz. predkomore, specijalni mišićni snop vlakana nazvan Hisov snop, sve do ćelija srčanog mišića leve i desne komore.
Ovi električni impulsi nastali u srcu omogućuju rad srca u vidu grčenja (sistole) ili opuštanja srca (dijastole) 60-80 puta u minuti. Ubrzani srčani rad preko 100 u minuti zove se sinusna tahikardija i najčešće je posledica vansrčanih činioca: fizičkog napora, psihičke napetosti, povišene telesne temperature, povećane aktivnosti štitaste žlezde, preteranog unosa kofeina, alkohola, nikotina.

Usporen srčani rad ispod 50 u minuti zove se sinusna bradikardija i najčešće je posledica dobre fizičke utreniranosti, smanjene funkcije štitaste žlezde, žutice, starenja i dejstva nekih lekova (digitalis, betablokatori, verapamil, diltiazem i dr.).

Uzrok nastanka

Srčane aritmije nastaju usled poremećaja u stvaranju ili provodjenju nadražaja u srcu ili istovremeno oba poremećaja. Uzroci koji dovode do srčanih aritmija mogu se podeliti u tri grupe: bolesti srca, bolesti drugih organa i opšti poremećaji. Bolesti srca su: koronarna bolest srca (angina pektoris, infarkt miokarda), zapalenjski procesi u srcu, slabost srčanog mišića, srčane mane i dr.
Bolesti drugih organa su: bolesti pluća, bolesti centralnog nervnog sistema, bolesti bubrega, bolesti endokrinih žlezda (najčešće štitaste žlezde) i bolesti gastrointestinalnog trakta. Opšti poremećaji su različite infekcije i toksična stanja, gubitak minerala ili tečnosti iz organizma, efekti nekih lekova, naročito digitalisa, diuretika i nekih lekova za lečenje srčanih aritmija (Kinidin, Flekainid i dr.).

Značaj srčanih aritmija je dvojak. Prvo, mogu da smanje efikasnost srčanog rada i do 30%. To se odnosi na srčane aritmije sa ubrzanim srčanim radom. Drugo, mogu da budu uzrok iznenadne srčane smrti u slučaju pojava treperenja komora (fibrilacija komora).

Dijagnoza

Dijagnoza srčanih aritmija se postavlja na osnovu kliničkog pregleda bolesnika, EKG-a, ehokardiograma, 24-časovnog posmatranja EKG-a (Holter EKG), testova opterećenja i eventualno elektrofiziološkog ispitivanja srca i koronarografije.

Podela aritmija i njihovo lečenje

Prema poreklu srčane aritmije mogu biti iz predkomora (atrijalne) i komora (ventrikularne).

Sa gledišta lečenja ova razlika je značajna iz dva razloga:

 • atrijalne aritmije su manje opasne za bolesnika
 • različit je pristup lečenju

Najčešći poremećaji srčanog ritma su prevremeni srčani otkucaji (ekstrasistole). Mogu nastati u predkomorama ili komorama.

Predkomorske ekstrasistole se često javljaju i kod zdravih ljudi. Mogu biti preteča treperenju i lepršanju predkomora. Ne zahtevaju lečenje. Beta blokatori (Inderal, Presolol, Atenolol) se mogu prepisati ako su ekstrasistole praćene neprijatnim senzacijama.

Ventrikularne ekstrasistole se takođe javljaju kod zdravih ljudi, ali i kod bolesnika sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, arterijskom hipertenzijom, gubitkom kalijuma i kao posledica neželjenih efekata nekih lekova (digitalisa, antiaritmika). U lečenju ventrikularnih ekstrasistola treba ukloniti uzrok koji je do njih doveo. Kod zdravih ljudi lečenje nije potrebno. Davanje malih doza betablokatora može da smanji neprijatne senzacije koje bolesnici često osećaju, a i da spreče pojavu težih aritmija.

Treperenje predkomora (Arrhvthmia Absoluta, Fibrilatio atriorum) je jedna od najčešćih srčanih aritmija. Javlja se kod osoba sa koronarnom bolešću srca, slabošću srčanog mišića, bolešću mitralnog zalistka (posebno mitralnoj stenozi), povećanoj funkciji štitaste žlezde, bolestima srčane kese (perikarda). Kod jednog broja bolesnika uzrok se ne može otkriti. Za lečenje koje je neophodno, važno je da se ubrzani srčani rad uspori primenom digitalisa, betablokatora ili verapamila i da se daju antikoagulantni lekovi (Farin, Sintrom) da se spreče tromboembolijske komplikacije (moždani udar, zapušenje arterija nogu, slezine, bubrega i dr.). Primena antikoagulantnih lekova zahteva stalnu kontrolu krvi (određivanje protrombinskog vremena-INR) da bi se primenila odgovarajuća doza leka. INR trba da bude od 2-3.

Najteži poremećaj srčanog ritma su ubrzanja rada komora (ventrikularna tahikardija) i treperenje komora (ventrikularna fibrilacija). Najčešće se javljaju u akutnom infarktu miokarda i nestabilnoj angini pektoris. Komorska tahikardija se leči primenom Xylocaina ili Minsetila davanjem u venu ili primenom elektrošoka. Primena elektrošoka je jedina efikasna, spasonosna mera u slučaju treperenja komora.

 

Zaštita od ponovljenih napada ovih aritmija postiže se lečenjem koronarne bolesti srca, pre svega uklanjanjem ishemije srčanog mišića produvavanjem koronarnih arterija ili hirurškom revaskuarizacijom srčanog mišića. Od lekova se primenjuju betablokatori, Amiodaron kao i ugradnja automatskog defibrilatora.

Mi u našoj Specijalističkoj Klinici "DR MILUTIN NOVAKOVIĆ", usavršavajući se u najprestižnijim centrima u Evropi i SAD-u, pratimo najsavremenije trendove u dijagnostici i medikamentoznom lečenju poremećaja srčanog ritma, koristeći lekove poslednje generacije koji postoje.

 "15 GODINA SMO SA VAMA"

 

ULTRAZVUK SRCA - otkrijte moguća suženja krvnih SUDOVA

VRHUNSKA KARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I OPREMA U NAŠOJ

SPECIJALISTIČKOJ KLINICI "DR MILUTIN NOVAKOVIĆ"

 

U našoj Specijalističkoj Klinici „Dr Milutin Novaković“ uz pomoć najsavremenijih ultrazvučnih aparata možemo da uradimo kompletnu kardiološku dijagnostiku: ultrazvučni pregled srca (ehokardiografija), Holter EKG, Monitoring EKG, kao i odrediti terapiju lekovima poslednje generacije koji se danas koriste. Naši stručnjaci, školovani i usavršavani u inostranstvu (Italija i SAD), prateći najnovije trendove tu su samo ZA VAS.

 

Čovek ne može živeti bez najvažnijeg organa - srca jer organizam deluje i funkcioniše zahvaljujući srcu. Bolesti srca, ukoliko se ono ne neguje i redovno prati u vidu zdravlja, spadaju pod najčešćim uzrokom smrti kod opšte populacije. Ishemijska bolest srca, najčešći uzrok smrti, podrazumevamo kao stanje s smanjenim protokom krvi kroz srčane krvne sudove, koje može nastupiti radi ateroskleroze, odnosno smanjenja snabdevanja srca kiseonikom i hranjivim materijama te oštećenja srčanog mišića i u krajnjem slučaju funkcije srca.

Zavisno o dijagnozi, ishemijska bolest srca se deli na tri bolesti:

 • angina pektoris
 • nestabilna angina
 • infarkt miokarda

https://www.popustplus.hr/upload/2019/05/stil_medical4popustplus_5cd9381a70c1a.jpg

 

Kako bi se proverilo stanje srca, to se najbolje može učiniti putem ultrazvuka srca kojim se dobijaju informacije o izgledu i funkciji različitih srčanih struktura. Ova dijagnostika omogućuje pregled strukturne građe srca, srčanog mišića, valvula, protka na valvulama i ušćima velikih krvnih sudova .

 

Sam pregled ultrazvukom je bezbolan, neizvanzivan, nerizičan i bez kontraindikacija. Pregled se može bez problema ponavljati onoliko koliko je potrebno što omogućuje praćenje zdravlja srca na duže vreme.

 

Sve informacije koje se mogu dobiti ultrazvukom su:

 • Dimenzije srčanih struktura (obe pretkomore i komore, debljina srčanog mišića, promer uzlazne aorte)
 • Ukupna snaga srčanog mišića, ali i segmentalni poremećaji kontraktilnosti koji se mogu javiti kod bolesnika s bolešću koronarnih arterija
 • Srčani zalisci (izgled i funkcija odnosno eventualno suženje ili propuštanje zaliska)
 • Pregrade između pretkomore i komore i postojanje drugih prirođenih srčanih mana
 • Stanje srčanog „omotača“ odnosno perikarda
 • Prisustvo neželjenih masa unutar srčanih šupljina (ugrušci, dobroćudni ili zloćudni tumori)

 

Ultrazvukom srca se mogu dobiti neprocenjive informacije o stanju srčanog mišića i zalistaka kod bolesnika s koronarnom bolešću (angina pektoris ili preležali infarkt), što ima neizostavnu ulogu u ispravnom donošenju odluke o daljem lečenju.

Na vreme eliminišite potencijalne opasnosti i osigurajte nesmetano zdravlje svog srca!

 

„15 GODINA SMO SA VAMA“

www.specijalistickaordinacija.com

 

 

ZAČEPLJENJE KRVNIH SUDOVA VRATA (KAROTIDA) I ATEROSKLEROZA

Vrhunske dijagnostičke procedure u Specijalističkoj Klinici "Dr Milutin Novaković"

 

Karotidne i vertebralne arterije su u jednom delu svoga toka dostupne pregledu ultrazvukom i merenju brzine protoka krvi.

Color dopler flow imaging (CDFI) predstavlja osnovnu metodu prikaza karotidnih arterija.

Preporučuje se bolesnicima sa simptomima poremećene moždane cirkulacije (gubitak osećaja, motorike, govorni poremećaji, ispadi vidnog polja), ali i pacijentima koji spadaju u rizične grupe. Pri tome se misli na bolesnike koji imaju simptome periferne arterijske bolesti, koronarne bolesnike, kao i one bez simptoma, ali sa rizičnim faktorima (dijabetičari, neregulisan/loše regulisan krvni pritisak, povišene masnoće u krvi, pušači).

Najčešći uzrok suženja ili potpunog začepljenja karotidnih krvnih sudova je ateroskleroza. Prema stepenu suženja krvnog suda razlikujemo početnu (manje od 50% promera krvnog suda), umerenu i značajnu stenozu (više od 75%) te okluziju (kompletno začepljenje). Osim stepena stenoze važan je izgled aterosklerotskog plaka (naslage u krvnom sudu) i sastav na temelju čega se procenjuje i opasnost od pucanja plaka i stvaranja udaljenih krvnih ugrušaka.

SAZNAJTE VIŠE

Prevencija i lečenje

Osnovu prevencije i lečenja čini promena životnog stila i smanjenje rizičnih faktora za aterosklerozu (regulisanje glukoze i masnoća u krvi, krvnog pritiska, prestanak pušenja, smanjenje prekomerne konzumacije alkohola, regulisanje telesne težine, fizički aktivniji stil života u skladu sa životnom dobi).

Prestanak pušenja povezan je sa brzim smanjenjem rizika od moždanog udara, pet godina nakon prestanka pušenja izjednačava se sa rizikom kod nepušača. Rizik od moždanog udara značajno je povećan kod osoba koje piju dva ili više alkoholnih pića dnevno.

Medikamentozno lečenje podrazumieva lekove koji smanjuju mogućnost nastanka ugrušaka i stabiliziraju već nastale plakove na krvnim sudovima vrata (karotida).

Pacijenti s nepravilnim srčanim ritmom ili veštačkim srčanim zaliscima trebaju biti pod doživotnom terapijom lekovima za razrjeđivanje krvi, ako nema povećane opasnosti od krvarenja.

Hirurško lečenje rezervisano je za pacijente sa visokim stepenom stenoze (više od 75%), ali bez potpune okluzije, što je ranije moguće od zadnjeg ishemijskog incidenta, idealno unutar 2 nedelje. Najčešće se primenjuje metoda zvana karotidna endarterektomija. Metoda može umanjiti rizik od moždanog udara, ali nosi rizik od komplikacija neposredno pre, za vreme i nakon operacije.

 

Naša Klinika, Specijalistička Klinika „Dr Milutin Novaković“, poseduje aparat poslednje generacije sa mogućnošću Color dopler flow imaging (CDFI) koji predstavlja osnovnu metodu prikaza karotidnih arterija.

15 godina smo sa Vama"

www.specijalistickaordinacija.com

 

 

Rak dojke: Opasan, ali i izlečiv

Savet lekara >>

Rak dojke je najčešće maligno oboljenje žena, a i jedno je od najčešćih malignih oboljenja uopšte. Računa se da u toku životnog veka od 80 godina jedna od osam žena oboleva od raka dojke.

U našoj SPECIJALISTIČKOJ KLINICI "DR MILUTIN NOVAKOVIĆ" možete se pregledati ultrazvučnim pregledom koji na daje vrlo precizne podatke o postojanju nekih promena tkiva dojke. Posedujemo ultrazvučni aparat sa elastografijo. To znači, da kada ultrazvučnim pregledom ustanovimo prisustvo neke promene elstografijom možemo da utvrdimo precizno njegove karakteristike u smislu tvrdoće, elastičnosti, kao i eventualnom prisustvu nekog sadržaja u samoj promeni.. Ovom metodom procenjujemo i njenu fiksiranost za okolne strukture dojke, a Color Doppler opcijom koji aparat poseduje, uočavamo i vaskularizaciju To je nezaobilazna metoda u dijagnostici. Naši ultrazvučni aparati su poslednje generacije i moguće je u Color Doppler tehnici videti i kakav je prokrvljenost tumora.

Danas se ova bolest može uspešno lečiti, posebno ako se otkrije u ranom stadijumu. Čak i u odmakloj fazi bolesti rak dojke ne mora da se završi smrtnim ishodom. Za rak dojke kažemo da je heterogena bolest, što znači da se ispoljava u mnogo kliničkih oblika, sa veoma različitim kliničkim tokom i teško predvidivim ishodom. 

Koje su najčešće vrste raka dojke?

Na osnovu svoje mikroskopske građe mogu se klasifikovati u dve grupe. Prva, koju nazivamo „karcinom dojke in situ“ podrazumeva da se abnormalni rast ćelija zadržava unutar mlečnih kanalića; Ovakvi tumori nemaju sposobnost zahvatanja okolnog normalnog tkiva dojke niti metastaziranja u druge organe, ali vremenom mogu preći u invazivni karcinom i steći tu opasnu osobinu. 

Drugu grupu čini invazivni karcinom kod koga postoji širenje malignih ćelija iz mlečnih kanalića u okolno tkivo dojke. Sem toga, maligne ćelije invazivnog karcinoma putem krvi i limfe mogu dospeti u druge organe, nastaviti u njima da se umnožavaju, tako da nastaje metastaza, novo tumorske tkivo koje će stvarati nove probleme. Najčešća mesta metastaziranja su limfni čvorovi pazuha i sredogruđa, pluća, jetra, kosti i mozak. 

Sa aspekta lečenja raka dojke, onkolozi razlikuju tri klinička oblika:

1. Rani karcinom (tumorsko tkivo je ograničeno na dojku i ev. pazušne limfne žlezde i bez teškoća se može odstraniti operacijom) 
2. Lokalno uznapredovali karcinom - stanje kada nema metastaza u drugim organima ali je operacija teško izvodiva ili nemoguća zbog veličine tumora a ponekad i zahvatanja velikog područja zida grudnog koša i 
3. Metastatski rak dojke sa postojanjem tumorskog tkiva (metastaza) u drugim delovima organizma. 

Epidemiološki i klinički podaci o veličini ovog problema?

Prema podacima Zavoda za epidemiologiju Instituta za onkologiju Vojvodine kao i podacima Instituta za zaštitu zdravlja Srbije "dr Milan Jovanović Batut" tokom poslednjih desetak godina u Srbiji se godišnje otkriva nešto preko 4.000 novoobolelih žena, (od toga oko 1.000 u Vojvodini). Pojava ovog raka je moguća i kod muškaraca, ali izuzetno retko. 

Kakav je ishod lečenja ranog raka dojke?

U slučaju raka, ishod lečenja se nikada ne može apsolutno tačno predvideti. Srećom, kod ranog raka dojke vrlo često se postiže potpuno izlečenje, bez obnavljanja bolesti tokom celog životnog veka; nažalost, moguće je i da posle više meseci ili godina dođe do tzv. relapsa bolesti - ponovne pojave tumorskog tkiva u dojci, ili pojave metastaza u drugim delovima organizma. 

Od čega zavisi ishod lečenja?

Postoje takozvani „pognostički faktori“, koji se obavezno procenjuju za svaku pacijentkinju nakon operacije i pregleda odstranjenog tumorskog tkiva od strane patologa. Na osnovu veličine tumora, stepena njegove diferentovanosti, eventualne zahvaćenosti pazušnih limfnih žlezda, kao i broja zahvaćenih žlezda, te još nekih karakteristika tumorskog tkiva, posebno prisustva tzv. steroidnih i HER2 receptora, posebni stručni konzilijumi procenjuju rizik relapsa (ponovnog javljanja bolesti) i predlažu dodatne mere lečenja kako bi se ovaj rizik umanjio. 

Kakve su šanse za izlečenje? 

Ukoliko se rak dojke dijagnostifikuje u ranim stadijumima, 70 do 80 odsto pacijentkinja ima šanse za trajno izlečenje. 

Koji vidovi lečenja postoje? 

Postoje dva osnovna vida lečenja. Metode tzv. lokalnog delovanja na bolest su hirurško lečenje - odstranjivanje tumorskog tkiva iz organizma, te radioterapija - uništavanje tumorskog tkiva jonizujućim zračenjem. Metode tzv. sistemskog lečenja podrazumevaju primenu specifičnih lekova od kojih se očekuje da će putem krvotoka i telesnih tečnosti dospevati u sve delove organizma i uništavati maligno tkivo svuda gde je ono prisutno. 

Tu spadaju hemioterapija (primena citostatika), delovanje na hormonske mehanizme koji mogu biti od uticaja na podsticanje rasta tumorskog tkiva, te nove metode ciljanog lečenja („targeted therapies“). Lečenje raka dojke bitno je unapredjeno u poslednjoj trećini XX veka, ne samo zahvaljujući otkrivanju novih citostatika, nego i prepoznavanju mehanizama koji utiču na rast tumora (steroidni receptori, faktori rasta, prenošenje signala kroz ćeliju) i razvoju specifičnih lekova koji blokiraju ove mehanizme. 

Vrste hirurškog tretmana?

Hirurgija je veoma značajna u terapiji ranog raka dojke, te ukoloko je tumor malih dimenzija i dovoljno rano otkriven, već samo odstranjenje malignog tkiva operacijom može dovesti do trajnog izlečenja. 

Ranijih decenija uglavnom je vršena mastektomija – odstranjivanje dojke u celini, dok se danas kada god je to za pacijentkinju bezbedno vrše poštedne operacije – uklanjanje tumora i malog dela okolnog zdravog tkiva. Prilikom hirurške intervencije uklanjaju se i pazušni limfni čvorovi. Danas se sve više insistira da se prilikom operacije najpre odstrani tzv “stražarski limfni čvor” (sentinel-nodus). To je čvor kroz koji najpre prolazi limfa koja dolazi iz dojke: ukoliko se u njemu ne nađu tumorske ćelije, nije potrebno odstranjivati ostale čvorove, čime se izbegava razvoj mogućih komplikacija kao što je otok ruke. Nakon poštednih operacija potrebno je i ozračivanje operisane dojke, dok se nakon mastektomije potreba za ozračivanjem procenjuje na osnovu pomenutih faktora rizika. 

Šta je to "adjuvantno" lečenje?

Kao što je već ranije rečeno, nakon operacije i laboratorijskih analza karakteristika odstranjenog tumorskog tkiva, stručni konzilijumi procenjuju značaj svih pojedinačnih prognostičkih faktora i na osnovu toga određuje se potreba za primenom zračenja i medikamenata, kao dodatnog, tj adjuvantnog lečenja . 

Kakva je svrha adjuvantnog lečenja ?

Relaps bolesti posledica je umnožavanja tumorskih ćelija koje su iz zloćudnog tkiva u dojci. Već je pomenuto da kod 20-30% operisanih od raka dojke dolazi do razvoja ralapsa. Da bi se to sprečilo, neophodno je uništiti zloćudne ćelije zaostale u organizmu. Kako nije moguće utvrditi da li u organizmu postoje zaostale pojedinačne tumorske ćelije, mada se kod 70-80% operisanih relaps neće ni javiti, adjuvantno lečenje preporučuje se svim pacijentkinjama sa povišenim rizikom, uprkos neprijatnostima koje će ono uzrokovati (većina žena najviše je uznemirena zbog privremenog gubitka kose). Procenat pojave relapsa znatno je manji kod ovako lečenih žena, tako da se zahvaljujući adjuvantnom lečenju raka samo u našoj zemlji svake godine spasi stotine života. 

Ukoliko je rak lokalno uznapredovao, neophodna je biopsija da bi se iz uzorka tkiva odredilo da li se zaista radi o raku, te kakve su njegove specifične katakteristike. Na osnovu toga stručni konzilijum odabira kombinacije citostatika ali i ostalih medikamenata od kojih se može očekivati najbolji efekat lečenja. Vrlo često se uz ovakvo lečenje ( ev. i zračenje) tumor smanji na dimenzije kada ga je moguće operativno odstraniti. 

I u slučajevima kada postoji metastatska bolest danas je moguće efikasno lečenje, zahvaljujući čemu se kod znatnog broja pacijenata postiže kontrola bolesti. Najsavremeniji citostatici primenjuju se kao pojedinačni lekovi ili u kombinacijama. Neprijatni efekte do kojih citostatici mogu dovesti (mučnina, povraćanje) suzbijaju se odgovarajućim lekovima. U lečenju tumora čije ćelije imaju na svojoj površini previše tzv HER2 receptora uspešno deluju specifična antitela koja blokiraju stimulanse za umnožavanje ćelija. Posebno treba istaći da je kod raka dojke uspešno lečenje često moguće i uticajem na određene hormosnke mehanizme, pošto primena lekova koji deluju antihormonski uglavnom ne uzrokuje neprijatnosti kakve su vezane uz primenu citostatika. Mada metastatsku bolest dojke još uvek nije moguće sasvim izlečiti, veliki broj pacijentkinja godinama živi sa ovom bolešću. Uz eventualno zračenje promena na kostima, te korigovanje komplikacija kao što su hiperkalcemija, malokrvnost itd, zahvaljujuću savremenim lekovima rak dojke postao je hronična bolest, kao što su povišen krvni pritisak, astma ili šećerna bolest, sa kojima oboleli uz odgovarajuće lekove mogu kvalitetno živeti dugi niz godina

ODVOJITE SAMO 20-TAK MINUTA! NEKKADA VAM TO SPAŠAVA ŽIVOT

"15 GODINA SMO SA VAMA""

« Nazad

Zakažite/Pitajte

U ovoj rubrici možete u svako doba, 0-24h, zakazati pregled u našoj ordinaciji. Možete postaviti i pitanja lekaru o svojim zdravstvenim problemima.

Savet lekara

Pogledajte našu stranicu Savet lekara i pročitajte tekstove vezane za melanom, hipertenziju, rak dojke...saslušajte savete i iskustva drugih pacijenata.

Vesti iz medicine

Pročitajte aktuelne vesti iz sveta mediicne, budite sigurni da ih i mi pratimo i primenjujemo kako bi kvalitet naših usluga bio na vrhunskom nivou.

O nama

Od samoga početka, nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu svi članovi porodice i pacijenti, od najmlađih do najstarijih, mogu da reše sve svoje zdravstvene probleme. Usluge su dostupne 24 sata, vrhunskog su kvaliteta i nivoa, a potpuno su prilagođene željama i potrebama pacijenta.

Kontakt