USLUGE

Od samoga početka, nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu svi članovi porodice i pacijenti, od najmlađih do najstarijih, mogu da reše sve svoje zdravstvene probleme. Tim lekara koji je studirao i usavršavao se na najpoznatijim Medicinskim Fakultetima i bolnicama, kao i opremom koju poseduje ordinacija, sposobni smo da pružimo vrhunske dijagnostičke usluge koje su na raspolaganju savremenoj medicini. Usluge su dostupne 24 sata, vrhunskog su kvaliteta i nivoa, a potpuno su prilagođene željama i potrebama pacijenta.
 

Ono čemu posebno poklanjamo pažnju i što je najveći zahtev naše Specijalističke Ordinacije “Dr Milutin Novaković” je Pacijent. On je uvek u središtu pažnje, njemu se poklanja svo raspoloživo i potrebno vreme, odlazi iz ordinacije sa svim informacijama o njegovom zdravstvenom stanju i bolesti, kao i o programu i planu daljeg lečenja. Takva briga o pacijentu je suština svih naših aktivnosti.
 

Odnos lekar – pacijent u našoj ordinaciji je isključivo partnerski i na taj način zajednički rešavamo zdravstvene probleme.
U slučaju da Specijalistička Ordinacija „Dr Milutin Novaković“ nema u nekom trenutku određenog specijalistu koji je potreban našem pacijentu, u mogućnosti smo da u najkraćem roku to rešimo bez ikakve posledice po pacijenta.
 

Prateći situaciju u našoj zemlji i period kroz koji prolazi cene se formiraju tako da su pristupačne skoro svakome, uvek postoji mogućnost dogovora, a promotivne akcije se neprestano sprovode svakog meseca. Posebnu brigu imamo o starima, penzionerima i studentima. Tako će svaki naš pacijent pronaći nešto dobro za svoje zdravlje.
 

U medicini je često vreme sinonim za ozdravljenje, zato prepustite brigu o Vašem zdravlju stručnom timu, školovanom i usavršavanom u inostranstvu, kome nije dozvoljen luksuz gubljenja vremena u donošenju prave dijagnoze, određivanje prave terapije kao i pouzdana briga o potrebnim budućim kontrolama.
 

Naš drugi veliki zadatak je podsticanje razvoja privatnog sektora u medicini i na taj način omogućimo našim pacijentima da u najkraćem vremenu, bez čekanja i mnogih formalnosti završe sve dijagnostičke procedure i dobiju prave smernice za dalje lečenje bez gubljenja vremena.
 

Design by NormaReclamare